Plany i mapy

Plan regulacyjny Jędrzejowa z 1822 r., opracowany przez Mariana Potockiego. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór kartograficzny, sygn. 5/41.

Plan ratusza zburzonego w 1822 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2289, k. 42-43.

Rękopiśmienny plan Jędrzejowa z 1877 r., opracowany przez Witolda Krassowskiego. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Zbiór kartograficzny, sygn. 5/393.

Plan zachodniej pierzei Rynku wykonany po pożarze miasta w 1882 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 15843, k. 80.

Plan sytuacyjny cmentarza parafialnego z kwaterą prawosławną z 1880 r. Źródło: Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17468.

Plan szkoły żydowskiej w podwórzu synagogi przy ul. Krzywe Koło (1897 r.). Źródło: Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17473.

Plan stacji kolejowej z 1904 r. Źródło: Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17481.

Plan gruntów pocysterskich w Podklasztorzu, 1854-1856. Źródło: Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Rolnictwa i Dóbr Państwowych Guberni Radomskiej, Kieleckiej, Lubelskiej, Siedleckiej: Plany „rolne” guberni kieleckiej, sygn. 57.