Pieczęcie

Pieczęcie magistratu i gminy Jędrzejów z lat 1810-1915. Źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2294, k. 24, 106, 175, sygn. 2298, k. 522; Akta miasta Jędrzejowa, sygn. 7, k. 56; Cech stolarski w Jędrzejowie, sygn. 5, k. 3.