Instytucje

W ciągu XIX stulecia Jędrzejów przekształcił się w silny ośrodek administracyjny, co powodowało, że w mieście tym ulokowano wiele instytucji. Bez wątpienia najważniejszą z instytucji publicznych był magistrat, a po odebraniu praw miejskich – zarząd gminy. Kolejnymi burmistrzami i wójtami Jędrzejowa byli: nieznany z imienia Jankowski (1807 r.), Jan Major (1804-1812), Andrzej Długosz (1813-1831), Dominik Anc (dwukrotnie p.o. burmistrza), Franciszek Zarębski (1832), Placyd Stokowski (1832-1833), Aleksander Jan Morycz (1834-1836), nieznany z imienia Miłkowski (1836), Józef Jurkowski (1837-1842), Adam Stanisławski (1842-1863), Marceli Kokosiński (1863-1867), Teodor Mańkow (1867), Tadeusz Sopoćko (1867-1869) i Michał Nawrot (1918-1919); wójtowie – Feliks Czerkawski (1870), Konstanty Drzewiński (1877-1893), Kazimierz Bilewicz (1887), Karol Łuszczkiewicz (1893-1899), Julian Zakrzewski (1899-1906), Michał Górczyński (1906-1909), Jan Wilczyński (1910) i Jan Gołębiowski (1911-1916).
Podprefektami (1810-1815) i naczelnikami powiatu jędrzejowskiego (1867-1915) byli: Antoni Walewski (1810-1815), Napiel Czapłygin (1877-1879), Walerian Tomilin (1867-1884), Stefan Danielewski (1884-1890) i Mikołaj Głowacki (1892-1914).
Oprócz władz miejskich i powiatowych w Jędrzejowie działało szereg innych instytucji państwowych, m.in. sądy, administracja leśna, wojsko. Ponadto działały dwie szkoły elementarne (męska i żeńska), szkółka niedzielno-rzemieślnicza, rosyjskie Seminarium Nauczycielskie i przytułek dla ubogich. Pod koniec XIX i na początku XX w. powstały też różne stowarzyszenia społeczne, m.in. Jędrzejowskie Towarzystwo Ogniowe, Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne, czy Jędrzejowskie Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy dla Ubogich.